MOXY MIAMI SOUTH BEACH

Rooms:
915 WASHINGTON AVENUE Miami Beach, Florida 33139